Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van technische-, organisatorische- beveiligingsmaatregelen* die gelet op de stand van de huidige techniek een passend beschermingsniveau borgen. Zoals het proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofd toegang krijgt tot je persoonsgegevens, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat je persoonsgegevens verloren gaan.

Als we verwerkers inschakelen of met sub verwerkers te maken krijgen, verplichten we hen om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw persoonsgegevens om te gaan. 

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen voor training van onze medewerkers op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan jouw gegevens inzien en verwerken.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers beloven of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en/of gedragscodes en integer zullen handelen.

*Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen